31-03-2023

StaatsliedenPark - nieuwsupdate maart

Via deze nieuwsbrief informeren wij je over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen voor wat betreft de koopwoningen in het project StaatsliedenPark. Op vrijdag 24 maart is de laatste koop- en aannemingsovereenkomst van de 25 grondgebonden woningen ondertekend. Dat betekent dat we voor alle woningen in deze fase kopers hebben gevonden! 

Levensloopgeschikte woningen - type Vanda

Wil je graag een woning met een slaap- badkamer op de begane grond? Dat kan, want aan de Van Hogendorpstraat komen er in een later stadium ook nog 4 levensloopgeschikte koopwoningen van het woningtype Vanda. Hier geniet je straks van een fijn thuis met uitzicht op het nieuwe park. De verkoop van dit woningtype staat gepland voor het 3e kwartaal van 2023.

Als je belangstelling hebt voor deze woningen dan kun je dit aangeven in je persoonlijk woondossier onder woonwensen. Kies bij de vraag 'naar wat voor een woningtype gaat jouw voorkeur uit' voor de optie levensloopgeschikte woning. Wij zullen je dan te zijner tijd op de hoogte houden via deze nieuwsbrief. 

Op dit moment kunnen wij je helaas nog geen nadere informatie verstrekken ten aanzien de koopsommen. Om de doorstroming van huurwoningen te bevorderen worden de koopwoningen als eerste toegewezen aan eventueel belangstellende huurders van WOONstichting Gendt. 


Omgevingsvergunning
Inmiddels is de omgevingsvergunning voor de grondgebonden woningen in StaatsliedenPark onherroepelijk geworden. Daarnaast is de omgevingsvergunning voor de appartementen inmiddels ook verleend. Gedurende 6 weken kunnen er nog bezwaren worden ingediend tegen de vergunning voor de appartementen, waarna ook deze vergunning onherroepelijk wordt. 

Nieuws van de bouwplaats


Alle woningen zijn gesloopt en het puin is afgevoerd. De komende weken worden de ondergrondse nutsvoorzieningen aangelegd. Om het aantal benodigde en de lengte van de funderingspalen vast te kunnen stellen zijn er reeds sonderingen uitgevoerd. 
In voorbereiding op de start bouw van de appartementen in mei starten we in april met het inrichten van de bouwplaats. 

Heb je vragen?  
Via de chat in je persoonlijke accountomgeving kun je vragen stellen. Je bereikt je persoonlijke accountomgeving door in te loggen via de website. Loop ook gerust even binnen of neem contact op met de verkopend makelaar van StaatsliedenPark Hans Leenders van SOM makelaars.